خازن الکترولیتی

در انبار

EHR 1MF 50V 5X11 ATA 5mm 105C T/B HITANO
ظرفیت: 1 میکروفاراد ولتاژ:50ولت قطر: 5 ارتفاع: 11 میلی متر فاصله پین پایه ها: 5 میلی متر دمای: 105 درجه سانتیگراد ارتفاع پایه ها استاندارد