اسیلاتور فرکانس ۱۴/۳۱۸۱ مگاهرتز

در انبار

CRY CQ14.3181 2PIN 50H 20% اسیلاتور فرکانس 14/3181 مگاهرتز