ترانزیستور آمپلی فایر

در انبار

BC337-40 50V 0/8A DIP BULK PHILIPS PHILIPPINES
ترانزیستور آمپلی فایر 50 ولت 0/8 آمپر